Posuď knihu podle obalu #5

10. 8. 2014


Toto je knižní meme pořádané Syki z Knižního doupěte. Vyberte si jeden obal knihy, publikujte k němu stručnou anotaci knihy a řekněte svůj názor na knihu.

Název: Patnáctiletý kapitán

Autor: Jules Verne

Anotace:   Slavný dobrodružný román francouzského spisovatele vyšel poprvé před více než 130 lety (1878) v cyklu Podivuhodné cesty. Příběhy patnáctiletého plavčíka americké velrybářské lodi Poutník Dicka Sanda o jeho strastiplné pouti nejdříve na lodi a posléze Afrikou je znám z mnoha vydání a adaptací. Vedle poučení z entomologie, námořnictví a přírodopisu Afriky poukazuje román na hrůzy obchodu s otroky v druhé polovině 19. století a vyzdvihuje statečnost a odvahu mladých lidí.

Názor na obálku: Hledala jsem obálku bez nějakého člověka a našla jsem tuto s krásnou lodí plující v rozbouřeném moři. No není to nádhera? I ten příběh mě zaujal. Líbí se vám tato obálka?


2 komentáře:

Mockrát děkuji za přečtení tohoto článku ♥